Het Onderwijs

Kwalitatief Nederlandstalig onderwijs is op bijna elke plaats ter wereld mogelijk. In meer dan 80 landen staan scholen die ter plaatse Nederlandstalig onderwijs aanbieden. Daarnaast zijn er ook verschillende organisaties die (digitaal) afstandsonderwijs verzorgen. Zo kun je voor alle kinderen tussen 2,5 en 18 jaar waar ook ter wereld kiezen voor een vorm van kwalitatief Nederlandstalig onderwijs, thuis of in de klas.

Het is mogelijk om in alle landen van de wereld Nederlandstalig onderwijs te volgen, dat kan op veel verschillende manieren: deeltijd of voltijd, op locatie of digitaal en op primair en voortgezet onderwijsniveau. Alle bij NOB aangesloten onderwijsvoorzieningen bieden een vorm van Nederlandstalig onderwijs aan. Ze staan onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs - daardoor weet je dat het goed zit.

Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC-scholen)

Op een NTC-school wordt in iedere groep gemiddeld twee en half uur per week Nederlands onderwijs gegeven. Daarin wordt zowel aandacht besteed aan de Nederlandse taal als aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. In de taalles besteden leraren vooral aandacht aan de taaldomeinen die onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Denk aan woordenschat, begrijpend lezen, schrijven en spelling. De Nederlandse onderwijsinspectie beoordeelt op NTC-scholen alleen de lessen in het vak Nederlands.

De meeste bij NOB aangesloten NTC-scholen bieden Nederlands onderwijs als naschoolse activiteit, in aanvulling op lokaal dagonderwijs. We hebben ook een aantal NTC-scholen die zijn geïntegreerd in een internationale school. Er zijn leslocaties in ongeveer 80 landen. Online onderwijs is in vrijwel elk land ter wereld te volgen.

Scholen voor volledig Nederlands onderwijs en internationale Nederlandse scholen

Deze scholen bieden een voltijds Nederlands curriculum (onderwijsprogramma) of een combinatie van vakken in het Nederlands en vakken in een andere taal (vaak Engels). De Nederlandse onderwijsinspectie beoordeelt bij deze scholen het lesaanbod van de hele school, dus niet alleen van het vak Nederlands. Er zijn niet veel scholen van dit type aangesloten bij NOB. De meeste scholen zijn gericht op primair onderwijs, maar er zijn ook een klein aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Deze VO-scholen bieden het Nederlands Staatsexamen aan als eindexamen. Scholen voor Volledig Nederlands of Internationaal Nederlands onderwijs zijn te vinden in België, Suriname, Kenia, Singapore, Egypte, op Curaçao,  Aruba , in Spanje en in Portugal.

Online onderwijs

Een aantal NTC-scholen in het buitenland verzorgen ook online of hybride onderwijs in hun eigen regio. Daarnaast bestaat ons netwerk uit een aantal organisaties voor afstandsonderwijs. Deze geven plaatsonafhankelijk online les. Dat doen ze aan  individuele leerlingen en/of in groepsverband.

Europese Scholen

Verspreid over Europa staan dertien scholen die zijn opgericht door de Europese Unie. Zij hebben een eigen curriculum en eigen "Teaching Standards". Oorspronkelijk waren zij bedoeld om kinderen van Europese ambtenaren scholing te bieden. Tegenwoordig staan veel van deze scholen ook open voor andere leerlingen. Ze behalen er het Europees Baccalaureaat-diploma (EB). Elk kind op een Europese school heeft recht op les in zijn of haar moedertaal. Elke Europese School heeft verschillende taalsecties. Acht ervan hebben een Nederlandstalige sectie.