Informatie

Organisaties voor afstandsonderwijs

Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur is op elke plaats ter wereld mogelijk. In 80 landen staan scholen die ter plaatse onderwijs aanbieden op een fysieke locatie. Om een taal goed te leren is directe interactie, met een leerkracht en tussen kinderen onderling, belangrijk en waardevol. Is dit echter niet mogelijk omdat er geen school in de buurt zit, dan is online onderwijs een heel goed alternatief. Enkele scholen bieden naast fysiek onderwijs ook een vorm van hybride of online onderwijs voor leerlingen in de regio: een combinatie tussen onderwijs ter plaatse en (digitaal) afstandsonderwijs. Via de scholenzoeker vind je deze schoollocaties, die allemaal bij NOB zijn aangesloten.

Er zijn ook landen en regio’s waar geen school voor Nederlandse taal en cultuur is. Als je daar woont kun je ervoor kiezen je kind(eren) afstandsonderwijs te laten volgen. Bij NOB zijn diverse organisaties aangesloten die dit onderwijs bieden. Met al deze opties is het mogelijk om waar ook ter wereld te kiezen voor een vorm van kwalitatief hoogwaardig Nederlands onderwijs, thuis of in de klas.

Organisaties voor afstandsonderwijs

De volgende bij NOB aangesloten organisaties verzorgen uitsluitend (digitaal) afstandsonderwijs d-teach, de Wereldschool, Dutch School Online, EdufaxIBID EducationLanguageOne OnlineNederlands onderwijs op afstandStichting InioTweetalige Kids en World Wide Juf .

Net als bij de Nederlandse scholen in het buitenland, houdt de Inspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs dat deze partijen bieden. Diverse organisaties voor afstandsonderwijs bieden meer vakken aan dan Nederlandse taal en cultuur (NTC). Zij zijn echter uitsluitend bij NOB aangesloten voor NTC. Bij deze organisaties is het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs daarom ook uitsluitend gericht op de NTC-lessen.

Klik hieronder op de verschillende aanbieders voor meer informatie, en ga naar de websites om te zien welke aanbieder het best bij jullie situatie past.

d-teach online school ivzw is de eerste online school in België, ontstaan in de schoot van de Universiteit Gent. Als eerste Belgische online school aangesloten bij NOB zijn we al meer dan 10 jaar actief als wereldwijde aanbieder van gepersonaliseerd online onderwijs aan kleuters, leerlingen uit het leerplichtonderwijs en volwassenen in het kader van levenslang leren. Onze traditionele doelgroep bestaat uit expat-families. Daarnaast verstrekt onze school ook onderwijs op maat aan leerlingen met specifieke noden (onder meer thuisonderwijs, logopedie, hoogbegaafdheid, autisme, langdurige ziekte, topsporters, wereldreizigers).

Met onze virtuele school zijn we momenteel in meer dan 50 landen aanwezig. Ons aanbod is zeer ruim: van Nederlands en andere talen tot wiskunde en wetenschap. Het omvat onder meer IB, CNaVT en ITNA. Raadpleeg onze schoolgids voor meer informatie.

Onze school heeft een sterke reputatie opgebouwd in het aanbieden van online onderwijs op maat. We steunen daarbij op een wetenschappelijk sterk onderbouwd pedagogisch model, een stevige academische inbedding (Griffith University, Universiteit Gent) en een uitgebreide pool van door ons opgeleide online-leerkrachten met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Maak kennis met onze dienstverlening en vraag vrijblijvend een gratis proefles aan.

De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven. Hoe werkt het? De basisschoolleerling krijgt les van zijn ouder(s) met speciaal daarvoor ontwikkelde handleidingen en wordt op afstand begeleid door een docent. In het voortgezet onderwijs wordt de leerling rechtstreeks door vakdocenten begeleid. De Wereldschool levert zowel complete lespakketten als losse vakken aan ter aanvulling op de lessen van een internationale of lokale school. Naast het regulier onderwijs biedt de Wereldschool ook het NT2-programma aan: een online taalprogramma geschikt voor kinderen die de Nederlandse taal niet of niet-voldoende beheersen. Ga naar de website van De Wereldschool voor meer informatie over het afstandsonderwijs.

Dutch School Online verzorgt Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs. Ons onderwijs is:

- kwalitatief hoogwaardig

- wereldwijd voor alle leeftijden en alle niveaus + volwassenen

- in kleine groepjes (3-5 leerlingen), privé of semi-privé 

- live via Zoom (34 lessen) met professionele en ervaren leerkrachten

- op een interactieve en visuele manier

- in een fijne sociale leeromgeving met andere kinderen met een NL of Vlaamse achtergrond

- betaalbaar (vanaf 1,250 euro op jaarbasis)

- gedurende het hele jaar in verschillende tijdzones 

 

We bieden de volgende online programma's

- Basis en voortgezet onderwijs

- Leer Nederlands als vreemde/2e taal (NT2) - 5 t/m 18 jaar

- (Terug) verhuizen naar NL/België programma

- Leer Nederlands samen met je kind (vanaf 10 jaar oud)

- Zomerprogramma voor kinderen en volwassenen

- Volwassenen les

- Voorbereiding op het CNaVT + Amerikaanse Seal of Biliteracy

- Informatie over studeren in Nederland als je in het buitenland woont

Voor meer informatie, een intake en/of een proefles stuur graag een email naar info@dutchschoolonline.org of ga naar ga naar www.dutchschoolonline.org.

Met NTC-Online verzorgt Edufax lessen Nederlandse Taal en Cultuur op afstand voor kinderen vanaf peuterleeftijd tot en met het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. NTC-Online is door het ontwikkelingsteam van Edufax, de ‘digitale uitgeverij’, ontwikkeld en is een volledig web-based programma, waarbij leerlingen begeleid worden door het docententeam, de ‘school’ van Edufax. Hierdoor komt NTC-online tegemoet aan alle eisen die aan modern taalonderwijs gesteld mogen worden. Kijk op de website van Edufax voor meer informatie. 

Met het programma Entree bereidt Edufax leerlingen voor op studeren aan een Nederlandstalige hogeschool of universiteit. Naast begeleiding voor het tweejarig International Baccalaureate (IB) Dutch A SSST-programma (School Supported Self Taught Programme), biedt Edufax het pre-IB van twee jaar aan ter voorbereiding op het IB.

IBID Education biedt begeleiding voor het vak Nederlands op moedertaalniveau aan IB (International Baccalaureate) leerlingen. Het team bestaat uit ervaren eerstegraads docenten die wereldwijd op IB-scholen werk(t)en als ‘IB Dutch teacher’. Sinds de oprichting in 2000 heeft IBID Education vele honderden leerlingen op afstand opgeleid voor het IB Diploma examen Dutch A Literature SSST (School Supported Self Taught Programme). Naast dit examenprogramma biedt IBID Education ook een vijfjarig lesprogramma aan ter voorbereiding op het Diploma Programma. Dit pre-IBDP programma is gebaseerd op het gedachtengoed van het IB Middle Years Programme en is bestemd is voor leerlingen van 11-16 jaar oud. Er is veel aandacht voor analyse, reflectie en beschouwing, waarbij eveneens aandacht is voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en verbeeldingskracht.

Kortom; IBID Education biedt IB Nederlandse les op afstand voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 11-19 jaar (vergelijkbaar met groep 8 t/m eindexamen HAVO/VWO).

Ga naar de website van IBID Education voor meer informatie.

LanguageOne Online verzorgt erkend onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen van 7 tot en met 18 jaar en biedt uitkomst voor leerlingen die ver van een LanguageOne school wonen, aan topsport doen of een drukke agenda hebben met naschoolse activiteiten. LanguageOne Online geeft de vrijheid het Nederlandse programma in combinatie met een wekelijkse Skype-les zelf in te plannen. Onze getrainde IB-docenten hebben ruime kennis van internationaal en Nederlands onderwijs in het buitenland. De Skype-les bestaat uit een gevarieerd onderwijsaanbod en didactische werkvormen met als doel de motivatie en het leerplezier van de leerling te versterken en te zorgen voor een maximale leeropbrengst.

LanguageOne Online biedt de volgende programma’s aan: primair onderwijs groep 4-8, voortgezet onderwijs leerjaar 1-4, IB Prep Year, examenvoorbereiding in IB Dutch A, IGCSE en CNaVT. Waar nodig stellen wij een boost- of terugkeerprogramma samen voor de leerling. LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit op het gebied van kwalitatief, eigentijds Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Ga naar de website van LanguageOne voor meer informatie.

Stichting Nederlands Onderwijs op Afstand biedt al meer dan 10 jaar betaalbaar en kwalitatief NTC (= Nederlandse Taal en - Cultuur) onderwijs.

Kinderen die bij een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen zo probleemloos mogelijk willen instromen in het basis- of voortgezet onderwijs zijn onze belangrijkste doelgroep. Onze leerkrachten bieden persoonlijke begeleiding op maat en helpen de leerlingen in hun taalontwikkeling met veel aandacht voor culturele aspecten.

Zij hebben wekelijks contact met de leerling en gaan te werk aan de hand van beproefde onderwijskundige taalmethodes die ook in Nederland en Vlaanderen worden gehanteerd.

Tijdens de contactmomenten worden de lesstof van de week besproken, extra oefeningen gedaan en toetsen afgenomen. Ook aan spreekvaardigheid wordt veel aandacht besteed.

In onderling overleg worden vaste tijden afgesproken voor het wekelijkse contactmoment. Regelmaat is erg belangrijk voor het leren van de Nederlandse taal. De leerkrachten vinden het persoonlijke contact met leerling (en hun ouders) erg belangrijk, want leren doe je samen en bij voorkeur op maat.

Het persoonlijke online taal- en cultuur onderwijs is zo opgezet dat de leerlingen de opdrachten zelfstandig kunnen maken. Toch vragen wij de ouders om zo nodig ook iedere week een uurtje of anderhalf te reserveren om hun kinderen te helpen met het huiswerk. De ervaring heeft geleerd dat een zekere ouderbetrokkenheid in hoge mate bijdraagt aan het succes van het onderwijs.

Deze vorm van onderwijs is mogelijk voor leerlingen op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs en de leerjaren 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. Ter afsluiting wordt er gewerkt naar het CNaVT-examen of NT2- certificaat

 Meer informatie vindt u op onze site: www.nederlandsonderwijs.com

De Stichting INIO biedt betaalbaar en kwalitatief goed moedertaalonderwijs aan. Wij zijn gevestigd in Brabant, maar tegelijk overal waar een goede internetverbinding voorhanden is. Wij verzorgen taalonderwijs van kleuter tot eind voortgezet onderwijs en voor leerlingen die na jaar 3 in het voortgezet onderwijs verder willen met International Baccalaureate (Diploma Program) biedt Stichting INIO in samenwerking met Vorm Tutoring een gloednieuw en ijzersterk programma aan voor pre-IB en IB.

De persoonlijke begeleiding van de kinderen vinden wij van het grootste belang en de motor voor het leren-op-afstand. De leerkracht neemt hier veel tijd voor. Al het werk wordt snel nagekeken en van feedback voorzien die niet zozeer fouten aangeeft, maar ook uitbreidt en de kinderen zo werkelijk verder helpt in hun taalontwikkeling.
Schrijven en lezen: de hoofdpunten van ons lesprogramma. Het eerste vertaalt zich in een bovengemiddelde aandacht voor het schrijven van inhoudelijk goede teksten die het waard zijn gelezen te worden. Het tweede, lezen, stimuleren wij door elk kind aan het begin van het jaar een pakket goede jeugdliteratuur toe te sturen dat speciaal op zijn/haar smaak en interesse is samengesteld.

Tweetalige Kids past bij gezinnen die actief met Nederlands bezig willen zijn. We begeleiden ook gezinnen die terugkeren en zich willen voorbereiden op het Nederlandse schoolsysteem. Onze school voor afstandsonderwijs verzorgt lespakketten voor leerlingen vanuit de gehele wereld. Ons onderwijs is geschikt voor Nederlands- en Vlaamstalige kinderen in de leeftijd van 2,5  t/m 14 jaar. Met behulp van een digitale leeromgeving, werkboeken en persoonlijke begeleiding door de leerkracht wordt het volledige NTC-programma (Nederlandse Taal- en Cultuur) aangeboden. Op een speelse, maar gedegen manier werken we toe naar de door SLO vastgestelde kerndoelen voor Nederlands onderwijs, zodat de leerlingen een doorgaande leerlijn volgen. 

Onze werkwijze is uniek: niet alleen ondersteunen we de kinderen, maar we bieden ook de ouders een helpende hand bij de meertalige opvoeding van hun kind. We gaan uit van de specifieke thuissituatie van ieder kind en spelen daar op in met praktische (les)suggesties voor ouders. Zo kun je samen met je kind Nederlands op een aantrekkelijke manier thuis beleven! Ga naar de website van Tweetalige Kids voor meer informatie.

World Wide Juf verzorgt persoonlijke Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandse en Vlaamse kinderen, tieners en volwassenen. De lessen worden online gegeven via audiovisuele media (o.a. via Skype, Zoom, Teams, Webex). Ouders worden ontzorgd doordat de leerkracht alle begeleiding van de leerling op zich neemt.

Wij verzorgen lessen aan kinderen in het basisonderwijs vanaf 4 jaar, tieners in het voortgezet onderwijs en NT2 lessen voor alle leeftijden. Daarnaast bieden wij begeleiding en examenvoorbereiding aan leerlingen die het IB Dutch programma volgen, zowel het MYP (middle year program) als het DP (diploma program) of het CNaVT examen (A2, B1, B2 en C1).

Leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep 4 en leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit privéles of groepsles met 3 tot 5 leerlingen van hetzelfde leerjaar. Voor de overige leerlingen verzorgen wij uitsluitend privélessen die op maat gemaakt worden waardoor de leerlingen optimaal van ons onderwijs kunnen profiteren. Onze leerlingen krijgen gemiddeld één uur per week les van een vaste bevoegde leerkracht. De lessen worden op maat gemaakt waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren. 

Het is ons doel om alle leerlingen op niveau te houden met leeftijdsgenoten in Nederland. World Wide Juf biedt de leerlingen de leerstof aan die door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in de kerndoelen en domeinen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. Bezoek de website van World Wide Juf voor meer informatie.