Informatie

Afstandsonderwijs

Kwalitatief Nederlands onderwijs is op bijna elke plaats ter wereld mogelijk. In 120 landen staan scholen die ter plaatse onderwijs aanbieden op een fysieke locatie. Deze vorm van onderwijs heeft de voorkeur boven de andere vormen van onderwijs. Enkele van deze scholen bieden namelijk naast fysiek onderwijs ook een vorm van hybride onderwijs: een combinatie tussen onderwijs ter plaatse en (digitaal) afstandsonderwijs. Vervolgens zijn er ook nog verschillende organisaties die (digitaal) afstandsonderwijs verzorgen.

Met al deze opties is het mogelijk om waar ook ter wereld te kiezen voor een vorm van kwalitatief Nederlands onderwijs, thuis of in de klas.

De Scholenzoeker

Via de scholenzoeker vind je alle scholen die bij NOB zijn aangesloten. Per school kan je zien welke onderwijstypes zij bieden. Tevens kun je gebruik maken van het filter 'Onderwijstype' en zie je snel op welke locaties het mogelijk is om onderwijs ter plaatse te volgen en (digitaal) afstandsonderwijs.

Organisaties voor afstandsonderwijs

De volgende bij NOB aangesloten organisaties verzorgen uitsluitend (digitaal) afstandsonderwijs de WereldschoolEdufaxIBID EducationLanguageOne OnlineNederlands onderwijs op afstandStichting InioTweetalige KidsWorld Wide Juf en d-teach.

Net als bij de Nederlandse scholen in het buitenland, houdt de Inspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs dat deze partijen bieden. Klik hieronder op de verschillende aanbieders voor meer informatie, en ga naar de websites om te zien welke aanbieder het best bij jullie situatie past.

d-teach online school ivzw is de eerste online school in België, ontstaan in de schoot van de Universiteit Gent. Als eerste Belgische online school aangesloten bij NOB zijn we al meer dan 10 jaar actief als wereldwijde aanbieder van gepersonaliseerd online onderwijs aan kleuters, leerlingen uit het leerplichtonderwijs en volwassenen in het kader van levenslang leren. Onze traditionele doelgroep bestaat uit expat-families. Daarnaast verstrekt onze school ook onderwijs op maat aan leerlingen met specifieke noden (onder meer thuisonderwijs, logopedie, hoogbegaafdheid, autisme, langdurige ziekte, topsporters, wereldreizigers).

Met onze virtuele school zijn we momenteel in meer dan 50 landen aanwezig. Ons aanbod is zeer ruim: van Nederlands en andere talen tot wiskunde en wetenschap. Het omvat onder meer IB, CNaVT en ITNA. Raadpleeg onze schoolgids voor meer informatie.

Onze school heeft een sterke reputatie opgebouwd in het aanbieden van online onderwijs op maat. We steunen daarbij op een wetenschappelijk sterk onderbouwd pedagogisch model, een stevige academische inbedding (Griffith University, Universiteit Gent) en een uitgebreide pool van door ons opgeleide online-leerkrachten met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Maak kennis met onze dienstverlening en vraag vrijblijvend een gratis proefles aan.

De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven. Hoe werkt het? De basisschoolleerling krijgt les van zijn ouder(s) met speciaal daarvoor ontwikkelde handleidingen en wordt op afstand begeleid door een docent. In het voortgezet onderwijs wordt de leerling rechtstreeks door vakdocenten begeleid. De Wereldschool levert zowel complete lespakketten als losse vakken aan ter aanvulling op de lessen van een internationale of lokale school. Naast het regulier onderwijs biedt de Wereldschool ook het NT2-programma aan: een online taalprogramma geschikt voor kinderen die de Nederlandse taal niet of niet-voldoende beheersen. Ga naar de website van De Wereldschool voor meer informatie over het afstandsonderwijs.

Met NTC-Online verzorgt Edufax lessen Nederlandse Taal en Cultuur op afstand voor kinderen vanaf peuterleeftijd tot en met het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. NTC-Online is door het ontwikkelingsteam van Edufax, de ‘digitale uitgeverij’, ontwikkeld en is een volledig web-based programma, waarbij leerlingen begeleid worden door het docententeam, de ‘school’ van Edufax. Hierdoor komt NTC-online tegemoet aan alle eisen die aan modern taalonderwijs gesteld mogen worden. Kijk op de website van Edufax voor meer informatie. 

Met het programma Entree bereidt Edufax leerlingen voor op studeren aan een Nederlandstalige hogeschool of universiteit. Naast begeleiding voor het tweejarig International Baccalaureate (IB) Dutch A SSST-programma (School Supported Self Thaught Programme), biedt Edufax het pre-IB van twee jaar aan ter voorbereiding op het IB.

IBID Education is gespecialiseerd in het aanbieden van IB (International Baccalaureate) Nederlandse les op moedertaalniveau. Het team bestaat uit ervaren eerstegraads docenten die wereldwijd op IB-scholen werken als ‘IB Dutch teacher’. Sinds de oprichting in 2000 heeft IBID Education al honderden leerlingen op afstand begeleid naar het IB Diploma examen. Naast begeleiding voor het IB Dutch A SSST-programma (School Supported Self Thaught Programme) biedt IBID Education ook een lesprogramma ter voorbereiding op het Diploma Programma. Dit pre-IBDP programma heeft een éénjarige en een tweejarige variant. De tweejarige variant volgt het gedachtegoed van MYP Dutch A ‘next chapter’. Kortom; IBID Education biedt IB Nederlandse les op afstand voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 14-18 jaar (vergelijkbaar met 3-6 HAVO/VWO). Ga naar de website van IBID Education voor meer informatie.


LanguageOne Online verzorgt erkend onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen van 7 tot en met 18 jaar en biedt uitkomst voor leerlingen die ver van een LanguageOne school wonen, aan topsport doen of een drukke agenda hebben met naschoolse activiteiten. LanguageOne Online geeft de vrijheid het Nederlandse programma in combinatie met een wekelijkse Skype-les zelf in te plannen. Onze getrainde IB-docenten hebben ruime kennis van internationaal en Nederlands onderwijs in het buitenland. De Skype-les bestaat uit een gevarieerd onderwijsaanbod en didactische werkvormen met als doel de motivatie en het leerplezier van de leerling te versterken en te zorgen voor een maximale leeropbrengst.

LanguageOne Online biedt de volgende programma’s aan: primair onderwijs groep 4-8, voortgezet onderwijs leerjaar 1-4, IB Prep Year, examenvoorbereiding in IB Dutch A, IGCSE en CNaVT. Waar nodig stellen wij een boost- of terugkeerprogramma samen voor de leerling. LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit op het gebied van kwalitatief, eigentijds Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Ga naar de website van LanguageOne voor meer informatie.

De Nederlandse taal en cultuurlessen voor uw kind worden bij Nederlands onderwijs op afstand individueel, online gegeven. De bevoegde leerkracht heeft wekelijks contact met de leerling via Skype en neemt het taalprogramma van de lesweek door. Dit programma is gebaseerd op gangbare taalmethodes in Nederland zoals “Veilig leren lezen”, “Taalactief” en voor het voortgezet onderwijs “Nieuw Nederlands”.  De ouder heeft  een coachende rol bij het huiswerk maken. Hiervoor moet ca. 1-1,5u per lesweek gereserveerd worden. Deze vorm van onderwijs is mogelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8 en voortgezet onderwijs leerjaar 1-3. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Nederlands onderwijs op afstand.

De Stichting INIO biedt betaalbaar en kwalitatief goed moedertaalonderwijs aan. Wij zijn gevestigd in Brabant, maar tegelijk overal waar een goede internetverbinding voorhanden is. Wij verzorgen taalonderwijs van kleuter tot eind voortgezet onderwijs en voor leerlingen die na jaar 3 in het voortgezet onderwijs verder willen met International Baccalaureate (Diploma Program) biedt Stichting INIO in samenwerking met Vorm Tutoring een gloednieuw en ijzersterk programma aan voor pre-IB en IB.

De persoonlijke begeleiding van de kinderen vinden wij van het grootste belang en de motor voor het leren-op-afstand. De leerkracht neemt hier veel tijd voor. Al het werk wordt snel nagekeken en van feedback voorzien die niet zozeer fouten aangeeft, maar ook uitbreidt en de kinderen zo werkelijk verder helpt in hun taalontwikkeling.
Schrijven en lezen: de hoofdpunten van ons lesprogramma. Het eerste vertaalt zich in een bovengemiddelde aandacht voor het schrijven van inhoudelijk goede teksten die het waard zijn gelezen te worden. Het tweede, lezen, stimuleren wij door elk kind aan het begin van het jaar een pakket goede jeugdliteratuur toe te sturen dat speciaal op zijn/haar smaak en interesse is samengesteld.

Tweetalige Kids past bij gezinnen die actief met Nederlands bezig willen zijn. We begeleiden ook gezinnen die terugkeren en zich willen voorbereiden op het Nederlandse schoolsysteem. Onze school voor afstandsonderwijs verzorgt lespakketten voor leerlingen vanuit de gehele wereld. Ons onderwijs is geschikt voor Nederlands- en Vlaamstalige kinderen in de leeftijd van 2,5  t/m 14 jaar. Met behulp van een digitale leeromgeving, werkboeken en persoonlijke begeleiding door de leerkracht wordt het volledige NTC-programma (Nederlandse Taal- en Cultuur) aangeboden. Op een speelse, maar gedegen manier werken we toe naar de door SLO vastgestelde kerndoelen voor Nederlands onderwijs, zodat de leerlingen een doorgaande leerlijn volgen. 

Onze werkwijze is uniek: niet alleen ondersteunen we de kinderen, maar we bieden ook de ouders een helpende hand bij de meertalige opvoeding van hun kind. We gaan uit van de specifieke thuissituatie van ieder kind en spelen daar op in met praktische (les)suggesties voor ouders. Zo kun je samen met je kind Nederlands op een aantrekkelijke manier thuis beleven! Ga naar de website van Tweetalige Kids voor meer informatie.

World Wide Juf verzorgt persoonlijke Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandse en Vlaamse kinderen, tieners en volwassenen. De lessen worden online gegeven via audiovisuele media (o.a. via Skype, Zoom, Teams, Webex). Ouders worden ontzorgd doordat de leerkracht alle begeleiding van de leerling op zich neemt.

Wij verzorgen lessen aan kinderen in het basisonderwijs vanaf 4 jaar, tieners in het voortgezet onderwijs en NT2 lessen voor alle leeftijden. Daarnaast bieden wij begeleiding en examenvoorbereiding aan leerlingen die het IB Dutch programma volgen, zowel het MYP (middle year program) als het DP (diploma program) of het CNaVT examen (A2, B1, B2 en C1).

Leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep 4 en leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit privéles of groepsles met 3 tot 5 leerlingen van hetzelfde leerjaar. Voor de overige leerlingen verzorgen wij uitsluitend privélessen die op maat gemaakt worden waardoor de leerlingen optimaal van ons onderwijs kunnen profiteren. Onze leerlingen krijgen gemiddeld één uur per week les van een vaste bevoegde leerkracht. De lessen worden op maat gemaakt waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren. 

Het is ons doel om alle leerlingen op niveau te houden met leeftijdsgenoten in Nederland. World Wide Juf biedt de leerlingen de leerstof aan die door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in de kerndoelen en domeinen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. Bezoek de website van World Wide Juf voor meer informatie.