Informatie

Een school oprichten

Enthousiaste ouders en andere initiatiefnemers hebben met ondersteuning van NOB inmiddels zo'n 180 onderwijsinstellingen wereldwijd gerealiseerd. Ruim 11.000 kinderen en jongeren volgen op deze scholen Nederlands onderwijs in het buitenland. Moedertaalonderwijs helpt elk van hen om zich optimaal te ontwikkelen: waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan.

11000+

Leerlingen krijgen les in hun moedertaal

In 80

Landen wereldwijd

> 40

Jaar ervaring in opdracht van het Ministerie van OCW

178

Scholen in ons wereldwijde netwerk

Nederlandse school oprichten in het buitenland

Woon je in het buitenland en heb je contact met andere Nederlandse en/of Vlaamse ouders, maar is er geen Nederlandse school in de buurt? Vind je het belangrijk dat kinderen en jongeren met Nederlandse of Vlaamse roots goede aansluiting vinden bij een eventuele terugkeer of verhuizing naar Nederland of België? Dan kan NOB je helpen bij het oprichten van een school! NOB ondersteunt initiatiefnemers bij alle stappen die komen kijken bij het oprichten van een nieuwe school. Denk bijvoorbeeld aan het werven van leraren, aanschaffen van lesmateriaal, opzetten van een rechtspersoon, vinden van een locatie en financiën en wet- en regelgeving.

Je kunt hiervoor direct contact opnemen met nieuweschool@stichtingnob.nl.

Wat kun je doen?

Voor elke nieuwe onderwijsorganisatie die zich wil aansluiten bij NOB geldt een minimum van twintig leerlingen (primair en voortgezet onderwijs samen). Dit minimum is nodig om als school voldoende kwaliteit te bieden, een (bevoegde) leraar aan te kunnen trekken en betalen en voldoende financiële armslag te hebben. De levensvatbaarheid van de school wordt hierdoor bovendien groter. Het duurt gemiddeld tussen de zes en twaalf maanden om een school op te richten. De volgende stappen kun je zelf al zetten:

  1. Breng enthousiaste ouders bij elkaar en vorm een intiatiefgroep. Zo geef je vanuit de gemeenschap vorm aan het plan.

  2. Voer een behoefteonderzoek uit onder de ouders uit de Nederlands-Vlaamse gemeenschap ter plaatse. NOB heeft hier een model voor beschikbaar. Door een onderzoek uit te voeren krijg je meer inzicht in de haalbaarheid van dit nieuwe initiatief. Tegelijk peil je de groeimogelijkheden, interesse voor betrokkenheid bij de school en financiële draagkracht van de ouders (in verband met schoolgeld).

  3. Maak gebruik van de 'Wegwijzer nieuwe scholen', die het traject van oprichting inzichtelijk maakt. Dit oprichtingsplan helpt de activiteiten die u moet doorlopen in kaart te brengen. Dit document kun je bij NOB opvragen.

  4. Aansluiting bij NOB betekent dat de school moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Een van de belangrijkste voorwaarden is de aanwezigheid van minstens één naar Nederlandse maatstaven bevoegde leerkracht (bij aanvullend NTC-onderwijs). Voor scholen die in het buitenland een volledig Nederlands curriculum willen aanbieden geldt dat alle leerkrachten volledig bevoegd moeten zijn. Daarnaast moet elke onderwijsinstelling jaarlijks een schoolplan en een schoolgids aanleveren. Bekijk de actuele aansluitingsvoorwaarden van NOB.

  5. Er zijn verschillende soorten Nederlands onderwijs die wereldwijd worden aangeboden. De initiatiefgroep kan het beste inschatten welke vorm past bij de lokale situatie, NOB adviseert hier ook over.

Wat doet NOB?

Met een netwerk van ruim 180 instellingen helpt NOB graag met ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Wanneer de school bij ons aansluit, dan:

  • Kan de school gratis gebruikmaken van persoonlijk advies en ondersteuning van NOB, op organisatorisch, onderwijskundig en bestuurlijk vlak;

  • Is de school automatisch WA-verzekerd;

  • Krijgen alle betrokkenen een account voor Globus, het extranet voor het netwerk van Nederlands onderwijs wereldwijd. Hier vind je informatie en adviezen over organisatorische, onderwijskunde en bestuurlijke onderwerpen én alle professionaliseringsmogelijkheden (zoals cursussen, NOB-cafés) die NOB biedt aan de aangesloten scholen;

  • Kan het personeel via NOB aansluiten bij het ABP voor pensioenopbouw;

  • Kunnen leraren en bestuursleden onder kostprijs deelnemen aan cursussen die NOB in Nederland organiseert.

Lees hier meer over wat NOB doet voor haar netwerk.

Een bestaande school aansluiten

Draait er in jouw omgeving al een school die interesse heeft in aansluiting bij NOB? Ook dat is mogelijk, neem hiervoor contact op met nieuweschool@stichtingnob.nl.