Informatie

Een school oprichten

Enthousiaste ouders en andere initiatiefnemers hebben met ondersteuning van NOB inmiddels zo'n 180 onderwijsinstellingen wereldwijd gerealiseerd. Ruim 13.000 kinderen en jongeren volgen op deze scholen Nederlands onderwijs in het buitenland. Moedertaalonderwijs helpt elk van hen om zich optimaal te ontwikkelen: waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan.

> 180

Scholen in ons netwerk

13000+

Leerlingen wereldwijd

> 40

jaar ervaring

in 120

Landen vertegenwoordigd

Nederlandse school oprichten in het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u veel contact met Nederlandse en Vlaamse ouders, maar is er geen Nederlandse school in de buurt? Vindt u het belangrijk dat kinderen en jongeren met Nederlandse of Vlaamse roots goede aansluiting vinden bij eventuele terugkeer naar hun moederland? Dan helpt NOB u graag bij het oprichten van een school.

U kunt direct contact opnemen met NOB. We helpen graag om de stappen te zetten naar oprichting van een nieuwe school. Denk dan aan wet- en regelgeving, rechtspersonen, het vinden van een locatie, het werven van leerkrachten, lesmateriaal aanschaffen, leerlingwerving en financiën.

Wat kunt u nu al doen?

Voor elke nieuwe onderwijsorganisatie die zich wil aansluiten bij NOB geldt een minimum van twintig leerlingen (primair en voortgezet onderwijs samen). Dit minimum is nodig om als school voldoende kwaliteit te bieden, een (bevoegde) leerkracht aan te kunnen trekken en betalen en voldoende financiële armslag te hebben. De levensvatbaarheid van de school wordt hierdoor bovendien groter. Het duurt gemiddeld tussen de zes en twaalf maanden om een school op te richten. De volgende stappen kunt u zelf al zetten:

  1. Breng enthousiaste ouders bij elkaar en vorm een intiatiefgroep. Zo kunt u vanuit de gemeenschap vorm geven aan dit plan.

  2. Voer een behoefteonderzoek uit onder de ouders uit de Nederlands-Vlaamse gemeenschap ter plaatse. NOB heeft hier een model voor beschikbaar. Door een onderzoek uit te voeren krijgt u meer inzicht in de haalbaarheid van dit nieuwe initiatief. Tegelijk peilt u groeimogelijkheden, interesse voor het bestuur en financiële draagkracht van de ouders (in verband met schoolgeld).

  3. Maak gebruik van de 'Wegwijzer nieuwe scholen', die het traject van oprichting inzichtelijk maakt. Dit oprichtingsplan helpt de activiteiten die u moet doorlopen in kaart te brengen.

  4. Aansluiting bij NOB betekent dat uw school moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Een van de belangrijkste voorwaarden is de aanwezigheid van minstens één naar Nederlandse maatstaven bevoegde leerkracht (bij aanvullend NTC-onderwijs. Voor scholen die in het buitenland een volledig Nederlands curriculum willen aanbieden geldt dat alle leerkrachten volledig bevoegd moeten zijn. Daarnaast moet elke onderwijsinstelling jaarlijks een schoolplan en een schoolgids aanleveren. Bekijk de actuele aansluitingsvoorwaarden van NOB.

  5. Er zijn verschillende soorten Nederlands onderwijs die wereldwijd worden aangeboden. U kunt het beste inschatten welke vorm past bij de lokale situatie. NOB kan hierin ook advies geven.

Wat doet NOB?

Met een netwerk van ruim 180 instellingen helpt NOB graag met ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Wanneer uw school bij ons aansluit, dan:

  • Kan uw school gratis gebruikmaken van persoonlijk advies en ondersteuning van NOB, op organisatorisch, onderwijskundig en bestuurlijk vlak;

  • Is uw school automatisch WA-verzekerd;

  • Krijgen alle betrokkenen een account voor BRON, het extranet voor het netwerk van Nederlands onderwijs wereldwijd, met daarop: hulpstukken, voorbeelden, adviezen en een handige tool om gelijkgestemde scholen te vinden;

  • Kan u al het personeel via NOB aansluiten bij het ABP voor pensioenopbouw;

  • Kunnen leerkrachten en bestuursleden onder kostprijs deelnemen aan de jaarlijkse Bijscholingscursussen die NOB in Nederland organiseert.

Lees hier meer over wat NOB doet voor haar netwerk.

Niet nieuw, toch aansluiten

Draait er in uw omgeving al een school, die interesse heeft in aansluiting bij NOB? Neem dan graag contact op met Miryam de Hoo.