Naar het buitenland

Denken jullie erover naar het buitenland te verhuizen met de kinderen? Vraag je je af hoe ze aansluiting kunnen houden bij het Nederlandse onderwijs? Lees hier meer over het NTC-onderwijs. Dat is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur speciaal voor kinderen in het buitenland. De meeste leerlingen die wereldwijd Nederlands onderwijs volgen doen dit een aantal uren per week naast hun lokale of internationale school, via een Nederlandse school, of thuis via de computer. Voor een kind is het fijn en het makkelijkste om een taal te leren en cultuur te ervaren wanneer er direct contact is met de leerkracht en andere kinderen. Als het bezoeken van een fysieke school echter niet mogelijk is, dan is online onderwijs een heel waardevol alternatief.  

Nederlandse taal en cultuur (NTC) onderwijs

Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland worden ondergedompeld in een zeer waardevolle, maar ook volledig andere taalsituatie. In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar dat is niet voldoende om het Nederlands goed op niveau te houden. Daarvoor heeft NOB het NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Leerlingen volgen gemiddeld drie uur per week Nederlands onderwijs, waarvan zo’n tweeënhalf uur besteed wordt aan de Nederlandse taal en een half uur aan de Nederlandse (en Vlaamse) cultuur. In de taalles is er vooral aandacht voor de taaldomeinen die onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Denk aan woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

Er zijn twee manieren waarop het NTC-onderwijs wordt aangeboden: geïntegreerd in het curriculum van de internationale school, of als naschoolse activiteit. Er zijn leslocaties in een groot aantal landen en door afstandsonderwijs via de computer is het onderwijs in praktisch elk land ter wereld te volgen.

Leerplicht & NTC-onderwijs

Je kind is vanaf 5 jaar leerplichtig voor de Nederlandse wet. Vanaf 5 jaar geldt:

1. Ouders schrijven zichzelf en hun kinder(en) niet uit en blijven ingezetenen in de Nederlandse gemeente of;

2. Ouders schrijven zichzelf en hun kinder(en) uit, uit het Nederlands gemeenteregister.

In het eerste geval, als ouders en hun kinderen ingeschreven zijn in een gemeenteregister in Nederland, moeten zij vanaf 5 jaar ook naar school gaan in Nederland. Meer informatie over de leerplicht vind je bij de Rijksoverheid. Heb je buitenlandplannen dan dien je contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je bent ingeschreven. Wij raden aan om wel een helder plan afgestemd met de school waar uw kind naartoe gaat te schrijven. De lessen in Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur zijn vaak een naschoolse activiteit. Dat maakt dat enkel deze lessen volgen vaak niet als tijdelijk vervangend onderwijs wordt gehonoreerd. Ons advies? Neem contact op met een school in het buitenland die Nederlands verzorgt. Zij kunnen fungeren als taalcentrum in de regio (in het land of in het werelddeel) en zijn bekend met de context. Via onze scholenzoeker kun je zien waar scholen gevestigd zijn.

Wanneer leerlingen uitgeschreven zijn uit het Nederlands gemeenteregister, is de Nederlandse wetgeving niet meer van toepassing. Dan geldt de lokale (onderwijs)wetgeving van het land waar u zich bevindt. Vaak leeft het idee dat er geen leerplicht meer van toepassing is, maar dat is dus niet het geval. Ook nu geldt dat ons advies is om met een school in het buitenland, die Nederlands onderwijs verzorgt, contact op te nemen. Zij kunnen fungeren als taalcentrum in de regio (in het land of in het werelddeel) en zijn bekend met lokale onderwijsmogelijkheden, de mogelijkheden voor het volgen van Onderwijs Nederlands en kennen de uitdagingen van een specifieke regio. Via onze scholenzoeker kun je zien waar scholen gevestigd zijn.