Europese scholen

Europees onderwijs is een bijzondere vorm van internationaal onderwijs. De Europese scholen volgen een eigen curriculum, en er ligt een sterke nadruk op  (meer)taligheid en moedertaal.

Europees onderwijs wordt aangeboden op dertien scholen en acht daarvan hebben een Nederlandstalige afdeling. Daarnaast bestaan de zogenaamde "geaccrediteerde Europese scholen": die scholen vallen niet onder Europees bestuur maar voeren wel het Europese curriculum.

Op Europese scholen gaan kinderen naar school tussen de vier en achttien jaar oud. Ze zijn georganiseerd in drie niveaus: de kleuterschool (twee leerjaren), de lagere school (vijf leerjaren) en een middelbare school (zeven leerjaren). Met het prestigieuze Europees Baccalaureaat-diploma (EB) hebben leerlingen na afloop van de middelbare school toegang tot hogescholen en universiteiten van alle landen van de Europese Unie.

Meertalig onderwijs

Naast de lessen in de Europese werktalen Engels, Frans en Duits, volgen de leerlingen lessen in hun moedertaal. Die lessen worden gegeven door moedertaalleraren. Europese scholen besteden verder veel aandacht aan sport- en cultuuronderwijs. Verder bieden ze beroepsoriëntatie en is er een programma voor leerlingbegeleiding.

Als er genoeg leerlingen op één school dezelfde moedertaal delen, wordt een speciale taalsectie voor hen opgericht. Leerlingen volgen zoveel mogelijk het onderwijs in de afdeling van hun moedertaal. De Europese scholen kennen in totaal ongeveer vijftien taalsecties, waar de Nederlandse er een van is. Deze afdelingen komen niet op alle scholen voor. De grote scholen in Brussel en Luxemburg beschikken wel over een groot deel van de taalafdelingen.

Op de middelbare school volgen de leerlingen een aantal vakken in hun eigen taal. Andere vakken worden in een van de werktalen Frans, Duits en Engels onderwezen. Het onderwijs in de moderne talen geeft men aan leerlingen van verschillende nationaliteiten samen.

Europese uren

Kenmerkend voor het onderwijs op de Europese scholen zijn de "Europese Uren". In groepen van gemengde nationaliteiten en in verschillende talen leren leerlingen van de verschillende nationaliteiten en uit de verschillende taalsecties elkaars sociaal-culturele achtergrond beter kennen en leren ze met elkaar samenwerken. Zo oefenen de leerlingen op school in (Europees) burgerschap. De Europese uren bestaan voornamelijk uit sport-, expressie- en culturele activiteiten.

Sfeer

Een Europese school is Europa in het klein. Omdat kinderen van verschillende nationaliteiten de school bezoeken hoor je allerlei talen op het schoolplein. Hun ouders werken (meestal) voor Europese instellingen en komen vanuit alle landen van de Europese Unie. Samen vormen ze een bonte internationale gemeenschap, die betrokken is en samen werkt, vieringen houdt en samen leert.