Nederlands onderwijs in het buitenland

Het is mogelijk om in alle landen van de wereld Nederlands onderwijs te volgen. Dat kan op veel verschillende manieren: deeltijd of voltijd, lokaal of digitaal en op primair en voortgezet niveau. Alle bij NOB aangesloten onderwijsinstellingen bieden een vorm van Nederlandstalig onderwijs aan. Daarnaast wordt hun kwaliteit geborgd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs - waardoor u weet dat u goed zit.

Waar vind je aangesloten scholen

Naar de scholenzoeker