Leerkracht bovenbouw

Direct Solliciteren

Basisschool de Cederboom in Suriname zoekt een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw, die in het schooljaar 2024-2025 het team van De Cederboom wil komen versterken.

Algemene informatie
De Cederboom is in oktober 2006 opgericht als Nederlandse particuliere school en is aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De school is de afgelopen jaren gegroeid tot een instelling met meer dan 200 leerlingen. Deze zijn verdeeld over negen (9) groepen, inclusief een peutergroep. Onze leerlingen die het dagonderwijs volgen zijn voornamelijk van Surinaams/Nederlandse afkomst. De Cederboom hanteert het leerstofjaarklassensysteem met homogene groepen.

Het enthousiaste team bestaat uit negen gekwalificeerde pabo- leerkrachten met ruime onderwijservaring. Naast de directeur en het ouderbestuur zijn er ook twee administratieve medewerkers en een conciërge werkzaam, evenals leraarondersteuners.

Op de Cederboom wordt klassikaal onderwijs gegeven volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI). We hechten enorm veel belang aan een positieve benadering van onze leerlingen en streven naar een aangename werksfeer. Onze visie is gericht op het creëren van een vriendelijke omgeving waarin leren als plezierig wordt ervaren.

Elk klaslokaal is uitgerust met airconditioning voor optimaal comfort. Vanaf groep drie (3) maken we gebruik van digiborden en digibordsoftware.

Onze school hanteert lestijden van 7:30 uur tot 13:00 uur. Het Cederboomteam zet zich in vanaf 07:00 uur tot 14:00 uur in een prachtige, tropische omgeving.

Profiel
Wij zoeken iemand die:

 • in het bezit is van een pabo-diploma (NL) of een bachelor in het onderwijs– lager onderwijs (Vlaanderen);

 • ervaring heeft met lesgeven in het primair onderwijs in Nederland;

 • gewend is te differentiëren en die bekwaam kan omgaan met verschillende taalniveaus binnen één groep;

 • zeer zelfstandig kan werken en besluitvaardig is;

 • flexibel is en kan improviseren;

 • creatieve, vernieuwende ideeën heeft;

 • breed inzetbaar is in alle groepen;

 • buitenlandervaring heeft (niet vereist maar is wel een pre).

Omvang functie leerkracht bovenbouw
De functieomvang is 1 FTE (fulltimebaan). De werkweek van een leerkracht, die les geeft in de bovenbouw, bestaat uit:

 • het plannen en evalueren van de eigen verzorgde lessen;

 • het zelfstandig draaien c.q. managen van een eigen klas;

 • het aansturen van de zorgmedewerker, die jou een paar keer in de week ondersteunt met de zwakkere leerlingen in je klas;

 • regelmatig overleg met andere leerkrachten uit de onder-/middenbouw;

 • verdiepen in vernieuwende lesstof en zoeken naar steeds betere manieren om de leerstof over te brengen (uiteraard gebeurt dit alles in het begin onder goede begeleiding van directe collega’s).

Functie (onderwijstaken)
De functie van bovenbouw leerkracht omvat onder andere de onderstaande taken:

 • het voorbereiden van de lessen en deze verzorgen aan een groep in het primair onderwijs.

 • het organiseren van een aantal thematische lesdagen voor alle groepen gezamenlijk zoals kinderboekenweek, Kerstmis, Phagwa en carnaval.

 • het werken met Parnassys en met een nieuw digibord.

 • het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving.

 • op de hoogte blijven van de onderwijsontwikkelingen.

 • het houden van oudergesprekken (met name naar aanleiding van de rapporten die twee keer per jaar verstrekt worden).

Salaris(indicatie)
Het salaris is afgestemd op jouw opleidingsniveau en bevindt zich boven het marktgemiddelde in Suriname.

Aanbod

 • Een jaarcontract voor de periode 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2025, met kans op verlenging.

 • Vakantie-uitkering plus kerstgratificatie (beiden ongeveer een netto maandsalaris).

 • Opname in het collectieve verzekeringspakket van de school.

 • Gemaakte kosten i.h.k.v. de visumaanvraag worden na afronding van het eerste jaar deels vergoed.

 • Het bieden van assistentie bij het aanvragen van een werkvergunning en verblijfsvergunning.

Sollicitatieprocedure
Wil je samen met ons deze leuke uitdaging aangaan in Suriname? Stuur dan tot uiterlijk 15 mei 2024 je motivatiebrief en cv naar Prashaand Orie, directeur van Basisschool de Cederboom via het e-mailadres directeur@decederboom.com met een kopie naar administratie@decederboom.com.

Ook voor meer informatie kun je gerust contact opnemen met Prashaand Orie via de onderstaande contactgegevens: