Het Kleurenorkest in Paramaribo, Suriname zoekt een enthousiaste en inspirerende directeur met ingang van 16 september 2024.

Wie zijn wij?
Onze school  is een Nederlandse particuliere basisschool in Paramaribo, Suriname. Wij zijn gevestigd op Uitvlugt in Paramaribo, Suriname. Doordat de school in een woonhuis gehuisvest is, heerst er een huiselijk karakter. Het gebouw staat midden op een groot erf. Hierdoor is er genoeg ruimte voor de kinderen om buiten te spelen en te sporten.

Wij bieden onderwijs volgens het Nederlandse curriculum en zijn aangesloten bij stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Tevens valt onze school onder de Nederlandse Onderwijsinspectie en voldoet het aan de eisen voor het onderwijs van Suriname. Wij hebben + 130 vrolijke en leergierige leerlingen, verdeeld over 9 groepen (0 t/m 8).

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, een interne begeleider, een administratief medewerkster, interieurverzorgster en een directeur. Wij werken ontwikkelingsgericht, vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling en maken daarbij gebruik van de voor Nederland gangbare methodes. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Samen staan wij voor kwalitatief onderwijs. Het bestuur bestaat mede uit ouders, die de school een warm hart toedragen.

Wat ga je doen?
In samenwerking met het bestuur ontwikkelt onze directeur het beleid voor de school. Als directeur pak je de ontwikkelingen en ingezette koers van de afgelopen jaren op en werk je aan de doorontwikkeling en borging van deze processen.

De directeur werkt aan de professionele ontwikkeling van het team en geeft leiding aan een team dat bestaat uit enthousiaste leerkrachten die uit Nederland en Suriname komen. Door veel wisselingen binnen het team is het een uitdaging voor de directeur om op een creatieve wijze de continuïteit binnen het team te kunnen garanderen en tegelijkertijd te bouwen aan de ontwikkeling van de school.  Een andere uitdaging is dat onze populatie multicultureel is. Veel kinderen zijn meertalig en het is niet vanzelfsprekend dat Nederlands hun voertaal is. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van het taalbeleidsplan als onderdeel van schoolplan 2022-2025 dat in samenwerking met het team is ontwikkeld.

Het Kleurenorkest is een Nederlandse basisschool en heeft in het leerlingvolgsysteem ook de afname van Cito opgenomen. De directeur houdt het overzicht en samen met de interne begeleider evalueert hij/zij de resultaten en ontwikkelt verbeterpunten. Je gaat en staat voor een hoge onderwijskwaliteit, het profileren van de school binnen Paramaribo en voor een professionele teamcultuur.

Ouders en bestuur zijn gestart met de plannen en uitvoering voor een nieuwe duurzame school. De directeur is hierin de spin in het web en houdt het overzicht. Het team stuur je aan om onze kinderen te laten schitteren vanuit onze gouden driehoek.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een directeur die in het bezit is van een Nederlands diploma schoolleider primair onderwijs of een opleiding van een vergelijkbaar niveau. Daarnaast:

 • heb je aantoonbare ervaring in het primair onderwijs;

 • ben je een onderwijskundige leider met een duidelijke onderwijsvisie die het team mee kan nemen bij het uitdragen van de visie;

 • beschik je over sterke sociale vaardigheden, kun je inspireren, motiveren en relativeren;

 • ben je een verbinder binnen de gouden driehoek en specifiek voor kind, ouder, team en bestuur;

 • denk je in kansen en mogelijkheden;

 • stimuleer je een professionele dialoog op basis van verwachtingen en ervaringen naar team, ouders en leerlingen;

 • bewaak en waarborg je de kwaliteit op systematische wijze;

 • ben je besluitvaardig, in staat prioriteiten te stellen en toon je daadkracht;

 • heb je oog voor de kwaliteiten en talenten van medewerkers, ouders en kinderen en ben je in staat om deze te bundelen en in te zetten voor het tot bloei komen van de school;

 • heb je een waarderende stijl van leiderschap, waarbij professionele communicatie de basis is.

Wij bieden:

 • een fulltime baan;

 • een kleine school (+130 leerlingen);

 • een dynamisch team, met enthousiaste leerkrachten;

 • een ontspannen werkomgeving; 

 • eventueel bemiddeling bij huisvesting;

 • de volledige vergoeding van de kosten voor de MKV aanvraag (indien nodig);

 • een volledige vergoeding voor de ziektekostenverzekering naar de maatstaven van Suriname;

 • een salariëring hoger gestaafd dan de Surinaamse standaarden.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie:
Naam: Lucia Te Vrede-Elshot/Claire Bakker
Telefoonnummer 005977182045 / 005977410188 / 0031610868175 (What’s app)
E-mailadres: directie@hetkleurenorkest.com

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) in het Nederlands graag richten aan:
Naam: Iris Nazir
Adres: Veldhuizenlaan 63
E-mailadres: secretaris@hetkleurenorkest.com