Nieuwe erkenning voor Nederlands onderwijs in het buitenland

NOB en alle bij NOB aangesloten onderwijsvoorzieningen mogen de komende vijf jaren weer op de steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekenen. Dat is vastgelegd in de nieuwe ‘Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028’ die op 30 november 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Uit de vanzelfsprekendheid waarmee OCW dit traject met ons heeft opgepakt, spreekt erkenning en waardering voor het onderwijs Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in het buitenland en voor alle bij NOB aangesloten scholen die zich hiervoor zo vol overtuiging inzetten.

Met dit mooie vooruitzicht zien we vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar!

De volledige tekst van de nieuwe regeling is te vinden in de Staatscourant.