Informatie

Studeren in Nederland

Veel (ex-)leerlingen uit het Nederlands onderwijs wereldwijd gaan in Nederland studeren. Verschillende zaken moeten echter voor vertrek al geregeld zijn. 

Lees hier wat je moet regelen

Gaat uw kind in Nederland studeren? Naast de keuze voor de juiste vervolgopleiding moeten er veel zaken ruim voor het nieuwe studiejaar in Nederland al geregeld zijn. Denk hierbij aan inschrijven voor een studie vóór de aanmelddeadline, studiefinanciering aanvragen, inschrijven in Nederland, kamer zoeken en verzekeringen regelen.

Er komt dus nogal wat bij kijken. De Rijksoverheid maakte een filmpje over wat aankomende studenten moeten doen om te gaan studeren: Studeren? Wat moet je doen?

Actueel: maatregelen coronavirus 

Ook in Nederland zijn er maatregelen genomen in het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus. De Rijksoverheid heeft een speciale informatiepagina over de impact van het coronavirus op het hoger onderwijs waar de meest actuele informatie te vinden is.

Hoe maakt uw kind de beste studiekeuze?

Ouders van kinderen met een IB/EB diploma kunnen voor studiekeuze advies terecht bij Studiekeuze op Maat of Studiekeuze Top 3. Zij bieden op afstand studiebegeleiding en hebben ervaring met Nederlandse kinderen die wonen in het buitenland. Op de website van Studiekeuze Nederland vindt u ook een verzameling studiekeuze coaches.


DUO (voorheen IB-groep)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) is de belangrijkste instantie als het gaat om studeren in het hoger of beroepsonderwijs.

DUO:

regelt inschrijvingen voor het hoger of beroepsonderwijs;

regelt studiefinanciering en OV-jaarkaart; 

zorgt voor informatie over studies en studiefinanciering.

De website van DUO geeft veel informatie voor zowel ouders als (aankomend) studenten.


Aanmelddeadlines 15 januari en 1 mei

Voor studies met numerus fixus (inloten of bekwaamheidstesten) sluit de aanmelddatum al op 15 januari. Voor alle bacheloropleidingen zonder numerus fixus geldt een landelijke aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Tegenwoordig heeft men een DigiD (digitale identificatiecode van de Nederlandse belastingdienst) nodig om zich aan te melden voor een studie en studiefinanciering. Neem daarom ruim van tevoren contact op met DUO en vraag hoe uw kind zich in het buitenland tijdig kan aanmelden.

Diplomawaardering

Met een niet-Nederlands diploma, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Wat is het buitenlandse diploma van uw kind waard? Lees meer over diplomawaardering