Informatie

Nederlandse les naschools

De meeste leerlingen die wereldwijd Nederlands onderwijs volgen doen dit een aantal uren per week naast hun lokale of internationale school, via een Nederlandse school, of thuis via de computer.

Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC)

Kinderen in Nederland en Vlaanderen krijgen op de basisschool ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast zien, horen en spreken zij vrijwel alleen de Nederlandse taal op school en daarbuiten. Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland worden ondergedompeld in een zeer waardevolle, maar ook volledig andere taalsituatie. In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar dat is niet voldoende om het Nederlands goed op niveau te houden. Daarvoor heeft NOB het NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Leerlingen volgen gemiddeld drie uur per week Nederlands onderwijs, waarvan zo’n tweeënhalf uur besteed wordt aan de Nederlandse taal en een halfuur aan de Nederlandse (en Vlaamse) cultuur. In de taalles is er vooral aandacht voor de taaldomeinen die onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Denk aan woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

Er zijn twee manieren waarop het NTC-onderwijs wordt aangeboden: geïntegreerd in het curriculum van de internationale school, of als naschoolse activiteit. Er zijn leslocaties in een groot aantal landen en door afstandsonderwijs via de computer is het onderwijs in praktisch elk land ter wereld te volgen.