Informatie

Nederlands onderwijs op een dagschool

Er zijn verschillende vormen van Nederlands onderwijs in het buitenland waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om Nederlandse les te volgen op hun reguliere dagschool. Als ouder kiest u dus één school voor uw kind, waar het Nederlands onderwijs ook een (grote) rol speelt.

Volledig Nederlandse school

Het volledig Nederlands onderwijs in het buitenland is sterk vergelijkbaar met dat in Nederland, het curriculum is gelijk aan het reguliere Nederlandse curriculum (= onderwijsprogramma). Dit type scholen is te vinden in België, Suriname, op Curaçao en op Aruba (Oranjestad). Ook kan het volledig onderwijs op afstand (digitaal) gevolgd worden.

Nederlandse internationale school

Op de Nederlandse internationale scholen volgen leerlingen een ander curriculum dan het reguliere Nederlandse curriculum: dit is het belangrijkste verschil met de volledig Nederlandse scholen. Voorbeelden van deze curricula zijn het International Baccalaureate (IB), het International Primary Curriculum (IPC) of een zelf ontwikkeld curriculum. Naast les in de Nederlandse taal, worden vaak (enkele van) de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) in het Nederlands gegeven.

Nederlandse les binnen een internationale school

Er bestaan veel verschillende soorten internationale scholen. Een aantal van die scholen biedt Nederlands als vak aan, dan wordt het vaak benoemd als Dutch Mothertongue.  De leerlingen volgen Nederlandse les dan wel het vak Nederlands tijdens schooltijd. We noemen dit ook wel geïntegreerd NTC-onderwijs (NTC staat voor Nederlandse taal en Cultuur).

Europese school

De koepelnaam 'Europese scholen' (ook wel Schola Europaea genoemd) omvat dertien scholen, die zijn opgericht door de Europese Unie. Oorspronkelijk waren deze bedoeld om uitsluitend kinderen van ambtenaren scholing te bieden, maar tegenwoordig staan veel scholen open voor leerlingen van buitenaf. Bijzonder aan Europese scholen is de aandacht voor moedertaalonderwijs en meertaligheid. Elk kind dat les krijgt aan een Europese school heeft recht op les in zijn of haar moedertaal. Wanneer veel leerlingen dezelfde moedertaal delen, wordt er een speciale taalsectie ingericht. Elke school heeft verschillende taalsecties, en acht scholen hebben een Nederlandstalige sectie.

Nederlands onderwijs op afstand

Bekijk de mogelijkheden