Informatie

LeerlingVizier

LeerlingVizier is een tweejaarlijkse online enquête onder leerlingen die in het buitenland Nederlandstalig onderwijs volg(d)en en hun ouders. Het gaat daarbij om de leerlingen van de bij NOB aangesloten scholen. LeerlingVizier 2022 is afgesloten, dank voor alle reacties! In 2024 wordt de enquête herhaald.

Waarom LeerlingVizier?
NOB wil meer weten over de leerlingen die Nederlandstalig onderwijs volg(d)en in het buitenland en over hun ouders. Zo kunnen we er, samen met de scholen, voor zorgen dat onze activiteiten en producten beter aansluiten bij wensen en mogelijkheden in de praktijk. En worden we een nog betere gesprekspartner voor alle betrokkenen, inclusief de Ministeries van Onderwijs en de Inspectie. We organiseren LeerlingVizier om het jaar, zodat we de ontwikkelingen door de jaren heen goed kunnen volgen.

Waar vragen we naar in LeerlingVizier?
In de enquête vragen we naar achtergrondkenmerken, ervaringen en wensen van leerlingen en hun ouders.

Achtergrondkenmerken, zoals: Wie zijn de leerlingen en hun ouders? Waar wonen ze? Waar komen ze vandaan? Waarom wonen ze in het buitenland? Welke talen spreken ze thuis.

Ervaringen, zoals: Konden de ouders makkelijk het aanbod Nederlandstalig onderwijs vinden en vergelijken? Hoe bevalt het onderwijs? Hoe is de aansluiting op het onderwijs bij terugkomst in Nederland en Vlaanderen?

Wensen, zoals: Hoe zou het onderwijs nog beter kunnen? Is er behoefte aan meer of andere begeleiding en informatie?

Wie ontvangt een uitnodiging?
Alle ouders van leerlingen die Nederlands onderwijs volgen bij een bij NOB aangesloten school krijgen een uitnodiging voor LeerlingVizier. Ook ouders van leerlingen die kortgeleden gestopt zijn worden benaderd. NOB beschikt niet over de mailadressen van deze ouders. Daarom wordt de uitnodiging om mee te doen aan LeerlingVizier verzonden via de scholen. Zij hebben die mailadressen wel. Deelname is vrijwillig.

Wie vult in? Ouder of leerling?
In de enquête staan vragen voor ouders en vragen voor leerlingen. De ouders van jongere leerlingen kunnen de vragen samen met hun kind invullen.

Krijgen respondenten de uitkomsten?
NOB krijgt van onderzoeksbureau Enneüs een rapport met de uitkomsten van LeerlingVizier. Wij zullen een samenvatting van dat rapport publiceren op onze website. Ouders die hun emailadres hebben opgegeven aan het eind van de enquête krijgen dan in 2023 een mail met de belangrijkste uitkomsten.

Privacy?
LeerlingVizier is ontwikkeld door NOB in samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs. De gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoeksbureau Enneüs verwerkt de antwoorden uit LeerlingVizier strikt vertrouwelijk, en niet herleidbaar tot personen. De gegevens mogen door Enneüs niet voor ander onderzoek gebruikt worden.

Respondenten kunnen aan het eind van de enquête naam en emailadres achterlaten om mee te werken aan verder onderzoek, of om de samenvatting van de resultaten gemaild te krijgen, of om mee te doen aan verder onderzoek. Die gegevens krijgt NOB wel van het onderzoeksbureau.

Hoe is LeerlingVizier ontwikkeld?
LeerlingVizier is ontwikkeld door NOB in nauwe samenwerking met ouders en leerlingen. In focusgroepen hebben zij in diverse fasen van het project feedback gegeven. Onderzoeksbureau Enneüs hielp bij het samenstellen van de vragenlijsten en verzorgt de online enquête en verwerking van de gegevens.

Vragen?
Voor vragen over NOB en LeerlingVizier kun je contact opnemen met een medewerker van NOB via: info@stichtingnob.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (CEST/CET) bellen met +31 (0)70 386 66 46.