Leerkracht-Directeur

Direct Solliciteren

NST De Plevier in Dar es Salaam, Tanzania, zoekt per augustus 2022 een leerkracht-directeur.

ALGEMENE INFORMATIE

NST ‘De Plevier’, in Dar es Salaam, Tanzania, verzorgt Nederlands taal– en cultuuronderwijs in Dar es Salaam voor Nederlandse en Belgische kinderen in het peuter-, kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs, Momenteel heeft NST De Plevier 33 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal toeneemt in 2022. De Plevier is ook een plek waar de gemeenschap, ouders en kinderen, elkaar treft en waar plezier een gezellige sfeer hoog in het vaandel staan.

De lessen Nederlandse taal en cultuur worden gegeven op maandag t/m vrijdag. Daarnaast vallen sommige jaarlijkse cultuuractiviteiten in het weekend.

NST De Plevier is op zoek naar een nieuwe enthousiaste leerkracht-directeur vanaf augustus 2022. Aangezien je naast het voorbereiden en geven van Nederlandse les aan alle leeftijden, je ook als directeur fungeert, is het een heel afwisselende en uitdagende functie. Daarbij kan de leerkracht-directeur rekenen op een geëngageerde groep ouders, een ondersteunend bestuur en de dynamische Nederlandstalige gemeenschap in Dar es Salaam.

VERBLIJF

Dar es Salaam is het kloppende hart van Tanzania en de stad is bijzonder leefbaar. In vergelijking met andere steden op het continent is het er veilig en is het politiek stabiel. De supermarkten zijn goed bevoorraad en alle basisbehoeften zijn altijd aanwezig. De lokale ziekenhuizen zijn prima in staat om goede gezondheidszorg te leveren, voor moeilijke ingrepen zijn Nairobi en Johannesburg vlakbij. Ondanks de uitgebreidheid van Dar es Salaam wonen de meeste buitenlanders in een handvol buurten vlak bij elkaar. Deze bieden de beste faciliteiten, veiligheid, restaurants en winkels aan. De Plevier is gelegen in de beste buurt, Masaki, de Peninsula van Dar es Salaam omgeven door de Indische Ocean. Door de geografische concentratie is er een heel levendige expatgemeenschap in Dar es Salaam, waarin nieuwkomers makkelijk en snel worden opgenomen. Dar es Salaam is ook de springplank naar de rest van Tanzania. Met de auto of ferry reis je gemakkelijk naar drukke en minder drukke stranden (Zanzibar, South Beach), historische steden (Stone Town, Kilwa en Bagamoyo), of de bergen (Lushoto en Morogoro). Met het vliegtuig sta je snel en betaalbaar in Arusha om op safari te gaan of de Kilimanjaro te beklimmen. Je vliegt rechtstreeks met KLM op Dar Es Salaam, of indirect met een handvol andere luchtvaartmaatschappijen.

PROFIEL

 • Wij zoeken een gediplomeerde leerkracht (minimaal pabo-diploma en/of een bevoegdheid Nederlands, of het Belgische equivalent).

 • Minimaal vijf jaar ervaring in het Nederlandse, Belgische en/of het internationale onderwijs met ervaring in het primair- en voortgezet onderwijs. Ervaring in peuter- of kleuteronderwijs is een plus.

 • Ervaring met Nederlandse Taal en Cultuur-onderwijs ( NTC-onderwijs) en/of leerlingen met Nederlands als tweede/derde taal (NT2/3-leerlingen) is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

 • Binnen de groepen zijn de verschillen met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal soms groot, daarom zoeken we iemand die het lesaanbod gedifferentieerd kan aanbieden en daar flexibel mee om kan gaan.

 • Enthousiast om culturele activiteiten voor zowel de Nederlandse als de Belgische gemeenschap te organiseren.

 • Je bent zelfstanding en flexibel.

 • Je hebt goede ICT-vaardigheden en je bent vertrouwd met online lesgeven.

 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal.

 • Je bent bereid om je enkele jaren in Dar es Salaam te vestigen.

 • Je bent beschikbaar vanaf augustus 2022.

OMVANG

De functie is parttime gezien het aantal leerlingen. Als het leerlingenaantal stijgt of als het pakket groter wordt, kan worden overgegaan naar een voltijdse functie.

De primaire taak is leerkracht, het meeste van je tijd gaat dus naar het geven van Nederlandse les aan de verschillende groepen. De leerkracht is ook verantwoordelijk voor het beheer van de bibliotheek.

De directeursfunctie is secondair. Als directeur sta je garant voor de dagelijkse werking van de Plevier en werk je aan de toekomst.

Tertiair ben je organisator van cultuuractiviteiten. Dit zijn slechts een handvol activiteiten per jaar, dus daar ben je het minste tijd mee kwijt, maar zijn wel heel leuk en gezellig.

Voor de peuter- en kleutergroep is er een lokale assistent die hulp biedt bij het organiseren van de lessen.

FUNCTIE

Leerkracht

 • Lesgeven aan kleine groepen, soms samengesteld uit verschillende leeftijden. Het aantal groepen en lesdagen per week is afhankelijk van de instroom van nieuwe leerlingen.

 • Kwaliteit van het onderwijs waarborgen. De Plevier heeft kwaliteit hoog in het vaandel en hanteert de beste leermethodes. De NTC-leerlijn van de NOB en de kerndoelen van het ministerie van onderwijs zijn hierbij de leidraad.

 • LOVS-toetsen afnemen en registreren (CITO en DIA-taal).

 • Beheer van de bibliotheek.

 • Opstellen van het lesrooster in overleg met het bestuur, ouders en team.

 • Voeren van oudergesprekken.

 • Communicatie met ouders en inleven in context van de gezinnen.

Directeur

 • Ontwikkelen van het schoolplan, activiteitenplan en schoolgids, i.s.m. het bestuur.

 • Dagelijkse organisatie om de Plevier zoals: het op orde houden van de administratie, beheer van het gebouw, aanschaf van leermateriaal, toezicht op het functioneren van ondersteunend personeel.

 • Het onderhouden van de relatie met de gastlocatie (IST).

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen, adviseren van het bestuur omtrent onderwijskundige zaken, en ondersteunen van bestuursleden waar nodig.

 • Het garanderen van de toekomst van De Plevier door het actief zoeken naar nieuwe leerlingen en nieuwe inkomensgenererende activiteiten. Voor dit laatste is al een eerste aanzet gemaakt om ook een NT3-aanbod te gaan verzorgen. Ook andere initiatieven staan in de steigers.

 • I.s.m. het bestuur rapporteren over functioneren van de Plevier aan instanties als de Inspectie van het Onderwijs en de Stichting NOB.

Organiseren van cultuuractiviteiten

Naast taal probeert de Plevier ook een deel van de Nederlandse en Belgische cultuur mee te geven aan de leerlingen. Deels is dit verwerkt in de lessen, maar minsten even belangrijk zijn de periodieke feestelijkheden voor de families van de Plevier. Een bloemlezing uit activiteiten van vorige jaren: Sinterklaas, zomerkamp, carnaval, Koningsdag, Lustrumfeest en de Ronde van Vlaanderen.

 • Jaarlijks kies je welke activiteiten je wilt aanbieden en plant ze in de jaarkalender.

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, maar mag hierbij een beroep doen op vrijwilligers.

Je communiceert over de activiteiten.

SALARIS(INDICATIE)

De vergoeding is geïnspireerd op de cao voor het primair onderwijs. Het gaat om een deeltijdse vergoeding.

AANBOD

 • Een contract voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

 • Initieel zou het gaan om een deeltijdse functie. 

 • Mogelijkheid tot deelname aan de jaarlijkse bijscholing van NOB. 

 • Een prettige werkomgeving in een boeiende stad en een kleurrijk land. 

 • Ruimte voor een grote mate van eigen inbreng en creativiteit.

 • De mogelijkheid om in contact te komen met alle kanten van het Nederlandse onderwijs in het buitenland: als leerkracht geef je les aan alle leeftijden, en aan kinderen van verschillende niveaus ; als directeur hou je de Plevier draaiende en is zeer relevant voor de lokale gemeenschap.

SOLLICITATIEPROCEDURE

De werving & selectie voor deze vacature verloopt geheel via de Plevier. NOB is niet betrokken bij de sollicitatieprocedure. Sollicitaties (motivatiebrief en CV) zijn welkom op pleviersecretaris@gmail.com. Sollicitaties worden in overweging genomen bij ontvangst en de vacature blijft openstaan tot een geschikte kandidaat is gevonden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lonneke Wiersma via +255 745085146 of pleviersecretaris@gmail.com

Sluitingsdatum: 1 augustus 2022