Leerkracht

Direct Solliciteren

De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Onderwijs in Arusha en Moshi zoekt per 1 augustus 2022 een leerkracht!

Algemene informatie:
De Nederlands Vlaamse school in Arusha en Moshi verzorgt sinds 25 jaar Nederlands taal en cultuur (NTC) onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs in Arusha en Moshi.
Het onderwijs wordt gegeven na de reguliere schooltijd van de verschillende internationale dagscholen, met als basis United World College East Africa (UWC), Arusha. UWC is één van de 18 scholen wereldwijd welke middels educatie allerlei jonge mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt.
Er wordt les gegeven op verschillende locaties in Arusha en Moshi, twee steden in het noorden van Tanzania die op 80 km van elkaar liggen. Op dit moment heeft de school 32 leerlingen en 2 leerkrachten.
Leerlingen volgen 2 tot 3 uur per week Nederlandse taal- en cultuurlessen.

Verblijf
Arusha en Moshi liggen in het noorden van Tanzania in een prachtige omgeving met een heerlijk klimaat en in de buurt van wereldberoemde wildparken zoals Kilimanjaro, Ngorongoro en Serengeti. Er zijn ontelbare mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in de omgeving. De kust met zijn prachtige stranden aan de Indische Oceaan biedt vele watersport mogelijkheden.
In de supermarkten is vrijwel alles te krijgen. De gezondheidszorg is redelijk goed.
Het internationale vliegveld Kilimanjaro International Airport met directe verbinding naar Amsterdam ligt tussen Arusha en Moshi in.

Profiel
We zoeken een enthousiaste gemotiveerde leerkracht die:
• in het bezit is van een PABO diploma of Bachelor Lager Onderwijs en/of erkende bevoegdheid Voortgezet Onderwijs;
• minimaal 5 jaar recente werkervaring heeft op een Nederlandse school;
• niet ouder is dan 54 jaar i.v.m. de huidige regelgeving in Tanzania;
• bekend is met NTC methodes, het werken met groepsplannen en ervaring heeft met gedifferentieerd onderwijs;
• een uitstekende beheersing heeft van de Nederlandse taal;
• ervaring heeft met meertalige leerlingen;
• in staat en bereid is om zorgvuldig om te gaan met cultuurverschillen;
• op een positieve manier samenwerkt met collega’s en ouders;
• zelfstandig kan werken en besluitvaardig is;
• in het bezit is van een rijbewijs;
• flexibel is en kan improviseren;
• vlot kan communiceren in het Engels;
• bij voorkeur ervaring met International Baccalaureate Diploma en IGCSE;
• bereid is diverse niet-lesgebonden taken op zich te nemen;
• bereid is op verschillende locaties te werken.

Functie
De leerkracht geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor eigen professionalisering. De leerkracht werkt op een positieve manier samen met collega’s, ouders en externen. De leerkracht is sterk op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied.

Taken
• voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen aan combinatiegroepen basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
• het schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen;
• bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
• opstellen van rapporten en het houden van oudergesprekken;
• coördineren en organiseren van buitenschoolse culturele activiteiten (thema dagen);
• het zorgdragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas;
• het op de hoogte blijven en toepassen van onderwijsontwikkelingen;
• regelmatig contact onderhouden met de ouders, andere NTC scholen in de regio, andere Internationale scholen in Arusha/Moshi, NOB etc.;
• bijwonen van en actief deelnemen aan bestuursvergaderingen en ouderavonden;
• bijhouden van de schoolwebsite, facebook pagina en regelmatig opstellen van nieuwsbrieven;
• samenstellen van de jaarlijkse schoolgids;
• uitvoeren van het beleid van het schoolplan 2020-2024;
• managen van schoolzaken als school-lesmateriaal, IT, Bibliotheek.


Aanbod
• een tweejarig contract van 1 augustus 2022 tot 31 juli 2024 met mogelijkheid tot verlenging;
• een salaris gebaseerd op het aantal uren (netto tussen 1200 en 1300 Euro);
• vergoeding voor lokale transportkosten tussen twee schoollocaties en internet;
• huisvesting;
• ziektekostenverzekering;
• deelname aan NOB bijscholing;
• uitdagende, internationale, multiculturele en plezierige werkomgeving.

Sollicitatieprocedure
Belangstellenden voor deze uitdagende functie kunnen voor 11 juli een Curriculum Vitae en motivatiebrief sturen aan het bestuur van de school via e-mail.

Sollicitaties in het Nederlands graag richten aan het bestuur van NTC Arusha Moshi, ter attentie van Joyce Hoogenboom, secretaris:

e-mail: jmehoogenboom@gmail.com

Sluitingsdatum voor reacties: 11 juli 2022