Leerkracht onderbouw

Direct Solliciteren
 • De Cederboom
 • Locatie
  Paramaribo - Suriname
 • Sluitingsdatum
  15 december

Basisschool de Cederboom in Suriname zoekt een enthousiaste leerkracht voor de onderbouw die in het schooljaar 2023-2024 het team van de Cederboom wil komen versterken.

ALGEMENE INFORMATIE
De Cederboom is als Nederlandse particuliere school gestart in oktober 2006 en aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De Cederboom is in de loop van de jaren gegroeid tot een school met ca. 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen, waaronder ook een peutergroep. De leerlingen die het dagonderwijs volgen zijn voornamelijk van Surinaams/Nederlandse afkomst. De Cederboom hanteert het leerstofjaarklassensysteem met homogene groepen.

Ons enthousiaste team bestaat uit negen leerkrachten, die bevoegd zijn en over de nodige onderwijservaring beschikken. De school wordt geleid door de directeur. Ook zijn er twee administratief medewerkers en een conciërge werkzaam, plus een uitgebreid zorgteam (RT).

Op de Cederboomschool geven we klassikaal les, volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Onze school hecht veel belang aan een positieve houding t.o.v. de leerlingen en een positieve werksfeer. Ook is rust en regelmaat in het gebouw onze sterke kant. Leerlingen kunnen zich ontplooien in een vriendelijke omgeving waarin we het leren leuk maken. Elk klaslokaal is voorzien van airco. Vanaf groep 3 werken we met digiborden en digibordsoftware voor rekenen. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven met VVL Kim versie. Onze lestijden zijn van 7:30 uur tot 13 uur, en het Cederboomteam werkt tot 14 uur in een mooi, tropisch land.

PROFIEL:
Wij zoeken iemand die:

 • in het bezit is van een pabo-diploma (NL) of bachelor in het onderwijs – lager onderwijs (Vlaanderen).

 • ervaring heeft in het lesgeven in de bovenbouw van het primair onderwijs in Nederland.

 • gewend is te differentiëren en bekwaam om kan gaan met verschillende onderwijs- en taalniveaus binnen één groep.

 • zeer zelfstandig kan werken en besluitvaardig is.

 • flexibel is en kan improviseren.

 • creatieve, vernieuwende ideeën heeft.

 • breed inzetbaar is in alle groepen.

 • buitenlandervaring heeft (niet vereist maar is wel een pre)

OMVANG
De functieomvang is 1FTE (fulltimebaan). We zoeken een leerkracht voor de onderbouw. Een werkweek bestaat uit:

 • het plannen en en evalueren van je eigen lessen -het draaien van een eigen klas

 • het aansturen van de zorgmedewerker die jouw zwakkere leerlingen een paar keer per week ondersteunt

 • regelmatig overleg met andere leerkrachten uit onder-/middenbouw

 • je verdiepen in vernieuwende lesstof en zoeken naar steeds betere manieren om te doceren
  Uiteraard gebeurt dit alles in het begin onder goede begeleiding van directe collega’s.

FUNCTIE
De functie omvat onder andere het volgende:
Onderwijstaken:

 • het voorbereiden van de lessen en lesgeven aan een groep in het primair onderwijs.

 • het organiseren van een aantal thematische lesdagen voor alle groepen gezamenlijk zoals kinderboekenweek, Kerstmis, Phagwa, carnaval.

 • het werken met Parnassys en een digibord.

 • het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving.

 • het op de hoogte blijven van de onderwijsontwikkelingen.

 • het houden van oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten (tweemaal per jaar)

SALARIS(INDICATIE)
Het salaris is afgestemd op uw ervaring en opleiding en ook bovenmodaal voor de Surinaamse markt.

AANBOD

 • Een contract voor de periode van 1 december 2023 tot en met 31 augustus 2024, met kans op verlenging.

 • Vakantie-uitkering plus kerstgratificatie (beiden ongeveer een netto maandsalaris).

 • Opname in het collectieve verzekeringspakket van de school.

 • Gemaakte kosten t.b.v. aanvraag visum en verblijf worden na afronding van het eerste jaar geheel vergoed.

 • Bemiddeling bij werkvergunning en verblijfsvergunning.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Prashaand Orie (directeur De Cederboom)
_______________________________
Telefoonnummer: +597493030

Sollicitaties (cv + motivatiebrief, in correct Nederlands) graag richten aan: Het bestuur en de directie van De Cederboom
E-mailadres: directeur@decederboom.com met kopie aan administratie@decederboom.com

Sluitingsdatum voor reacties: 15 december 2023