Leerkracht

Direct Solliciteren

NTC de Prater in Wenen, Oostenrijk zoekt per 1-9-2023 een leerkracht voor het basisonderwijs.

Algemene informatie
NTC de Prater geeft sinds 1996 Nederlandse Taal- en Cultuurlessen (NTC) aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in en rondom Wenen. Momenteel volgen ruim 80 leerlingen onze lessen als aanvulling op het dagonderwijs. Wij bieden:

  • naschoolse lessen in Nederlands & Vlaamse taal en cultuur;

  • voor groep 1 t/m 8 én het voorgezet onderwijs;

  • kleine groepen ingedeeld op leeftijd en niveau;

  • 2,5 uur les en gemiddeld 1 uur huiswerk per week (+ leestijd);

  • 7 cultuurzaterdagen per schooljaar;

  • ruim 100 lesuren per schooljaar;

  • een enthousiast en gekwalificeerd leerkrachtenteam.

Het NTC De Prater heeft geen eigen schoolgebouw. De reguliere lessen vinden plaats op de Vienna International School (VIS) op dinsdagmiddag voor de groepen 1a, 2a en de dinsdaggroep van groep 3a en op donderdagmiddag voor alle andere groepen.

Verblijf
Wenen, Oostenrijk

Profiel
Woon je in Wenen, ben je leerkracht en is Nederlands je moedertaal? Kom en versterk het team van NTC de Prater!

Functieomvang
De lessen vinden plaats op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur en 7 keer per jaar op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur. Ruim 100 lesuren per schooljaar.

Functie
Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor onze school waar we lesgeven aan Nederlandstalige kinderen vanaf 4 t/m 18 jaar die met tenminste een ouder of verzorger thuis Nederlands spreken.

Wij bieden enerzijds directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen, met name voor die leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij zullen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs. Dit noemen wij NTC-richting 1 (R1). Ongeveer de helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Anderzijds staan onze deuren open voor kinderen die hun beheersing van de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil willen houden, met het oog op een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen. Dit noemen wij NTC-richting 2 (R2). De andere helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Onze school neemt geen leerlingen aan die Nederlands als vreemde taal willen aanleren (R3).

Aanbod
De overeenkomst gaat in op 1 september 2023 en wordt aangegaan tot medio juni 2024. 

Het beleid omtrent de inzet en onkostenvergoeding zijn vastgelegd in H4.3 Personeelsbeleid van het Schoolplan 2020 – 2024 (zie ntcdeprater.com).

Sollicitatieprocedure
Naam: Yvette Hofman, co-directeur NTC de Prater
E-mailadres: ntcdeprater@outlook.com

 

Sluitingsdatum: 30-6-2023