Leerkracht basisonderwijs

Direct Solliciteren

Wij zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht voor kinderen in de leeftijd van 7 - 12. Zou jij het leuk vinden om op zaterdag ochtend in de les te geven, dan willen we heel graag van je horen!

Ervaring met lesgeven is geen vereiste; je krijgt begeleiding van de school, en bijscholing via de stichting NOB. We zijn vooral op zoek naar iemand die affiniteit met deze leeftijdsgroep heeft, en het graag zou willen doen. 

We geven les op zaterdagochtenden van 9:30-12:30, in een gebouw van de universiteit, dus centraal in Aarhus. De groep heeft meestal rond de 10 leerlingen.

PROFIEL:

  • 3 uur lesgeven per week

  • Lessen voorbereiden en plannen

  • Oudergesprekken en rapporten

  • Samen met de andere twee juffen bestuursleden en schoolleider organiseren van feestdagen en themadagen

  • Groeps- en leerling administratie

SALARIS

De leerkrachten krijgen een belastingvrije vrijwilligersbijdrage maandelijks betaald gebaseerd op de gegeven (40) lessen per schooljaar. 

VERBLIJF

De school kan helpen en informeren over huisvesting.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Reageren op deze vacature?
Machteld Verzijden (voorzitter) & Stephanie Sluiters (schooleider)
Telefoonnummer: +45 22 52 26 23
E-mailadres: info@nederlandseschool.dk & schoolleider@nederlandseschool.dk