Intern begeleider

Direct Solliciteren

Basisschool de Cederboom in Suriname zoekt een enthousiaste interne begeleider die in het schooljaar 2023-2024 het team van de Cederboom wil komen versterken.

Algemene informatie
De Cederboom is als Nederlandse particuliere school gestart in oktober 2006 en aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De Cederboom is in de loop van de jaren gegroeid tot een school met ca. 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen, waaronder ook een peutergroep. De leerlingen die het dagonderwijs volgen zijn voornamelijk van Surinaams/Nederlandse afkomst. De Cederboom hanteert het leerstofjaarklassensysteem met homogene groepen.

Ons enthousiaste team bestaat uit negen leerkrachten, die bevoegd zijn en over de nodige onderwijservaring beschikken. De school wordt geleid door de directeur. Ook zijn er twee administratief medewerkers en een conciërge werkzaam, plus een uitgebreid zorgteam (RT).

Op de Cederboomschool geven we klassikaal les, volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Onze school hecht veel belang aan een positieve houding t.o.v. de leerlingen en een positieve werksfeer. Ook is rust en regelmaat in het gebouw onze sterke kant. Leerlingen kunnen zich ontplooien in een vriendelijke omgeving waarin we het leren leuk maken. Elk klaslokaal is voorzien van airco. Vanaf groep 3 werken we met digiborden en digibordsoftware voor rekenen. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven met VVL Kim versie. Onze lestijden zijn van 7:30 uur tot 13 uur, en het Cederboomteam werkt tot 14 uur in een mooi, tropisch land.

Profiel
Wij zoeken iemand die:

 • beschikt over een afgeronde ib-opleiding en of in het bezit is van een PABO-diploma (NL) of Bachelor in het onderwijs – lager onderwijs (Vlaanderen). Daarbij bereid is om de ib/rt opleiding te volgen.

 • iemand die kan analyseren en doelgericht kan werken.

 • coachingsvaardigheden bezit.

 • kennis en ervaring heeft met gespreksvoering.

 • zelfstandig kan werken en een teamplayer is.

 • ervaring heeft t.a.v. beleidsontwikkeling.

 • zeer zelfstandig kan werken en besluitvaardig is.

 • flexibel is en kan improviseren.

 • creatieve, vernieuwende ideeën heeft.

 • iemand die kan analyseren en doelgericht kan werken.

 • breed inzetbaar is in alle groepen.

 • buitenlandervaring heeft (niet vereist maar is wel een pre).

Omvang
De functieomvang is 1FTE (fulltimebaan).

Functie
De functie omvat onder andere het volgende:

 • de “spin in het web” zijn van alles wat met de zorg op school te maken heeft;

 • analyseren van resultaten van de LVS toetsen op schoolniveau;

 • vanuit deze analyses, in samenwerking met directie en MT, beleid maken m.b.t. onderwijsresultaten;

 • het bespreken van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen met de leerkrachten;

 • het werken met ParnasSys (digitaal leerlingvolgsysteem);

 • het houden van gesprekken met ouders van zorgleerlingen, individueel of samen met de groepsleerkracht;

 • regelmatig overleg met de directie over het te voeren beleid in de toekomst;

 • dit beleid implementeren, evalueren en bijsturen;

 • het coachen en begeleiden van leerkrachten, zorgmedewerkers en leerlingen.

Salaris(indicatie)
Het salaris is afgestemd op uw ervaring en opleiding en ook bovenmodaal voor de Surinaamse markt.

Aanbod

 • Een contract voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 augustus 2024, met kans op verlenging.

 • Vakantie-uitkering plus kerstgratificatie (beiden ongeveer een netto maandsalaris).

 • Opname in het collectieve verzekeringspakket van de school.

 • Gemaakte kosten t.b.v. aanvraag visum en verblijf worden na afronding van het eerste jaar geheel vergoed.

 • Bemiddeling bij werkvergunning en verblijfsvergunning.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Prashaand Orie, directeur De Cederboom Telefoonnummer: +597493030.

Sollicitaties (CV + motivatiebrief, in correct Nederlands) graag richten aan: Het bestuur en de directie van De Cederboom. E-mailadres : directeur@decederboom.com met kopie aan administratie@decederboom.com.

Sluitingsdatum voor reacties: 1 juli 2023