Miryam de Hoo

Na haar bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur is Miryam afgestudeerd in de richting Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als leraar werkte ze in het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. Als onderwijskundig adviseur bij CINOP verdiepte Miryam zich onder andere in professionaliseringsvraagstukken op het gebied van basisvaardigheden. Hiernaast deed Miryam internationale ervaring op als adviseur en coördinator bij het Europese uitwisselings- en samenwerkingsprogramma Erasmus+. 

Zonder onze taal verliezen we onszelf. – Melina Marchetta

Taal maakt onderdeel uit van je identiteit en met taal communiceer je, deel je en ervaar je. Ik ben dan ook blij dat ik sinds 2021 bij NOB als onderwijsadviseur een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van Nederlandssprekende leerlingen wereldwijd. Ik vind het ontzettend inspirerend om met leraren, scholen en ouders uit alle hoeken van de wereld samen te werken aan goed onderwijs.

Miryam de Hoo 

Onderwijsadviseur  
+31 (0)6 34 99 55 94 
miryam.dehoo@stichtingnob.nl