Linde van den Bosch

Taal en onderwijs lopen als een rode draad door de professionele loopbaan van Linde. In toetsontwikkeling (Cito), toezicht (Inspectie van het Onderwijs) en beleid (Nederlandse Taalunie) waren deze twee elementen voor haar steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds medio 2019 is Linde directeur-bestuurder van NOB.  
  

Met taal aard je in je omgeving, het is van onschatbare waarde voor succesvolle deelname aan het onderwijs, dat je vervolgens een toegangskaartje biedt tot de werkende wereld. Het motto dat ik als jonge, bevlogen medewerker kreeg aangereikt, ‘Omdat iedere leerling telt…’, zal me altijd blijven aansporen.